Het juiste pad
is niet altijd recht
Kwade zaken, 16 spannende verhalen van misdaadauteurs en prominente strafpleiters
Tijdens de Spannende Boeken Weken 2016 geeft de Bibliotheek een exclusief cadeau aan haar nieuwe leden, de bundel Kwade zaken- 16 spannende verhalen van misdaadauteurs en prominente strafpleiters.

Er is nogal wat overeenkomst tussen het strafrecht en de misdaadliteratuur. Moord, mishandeling, oplichting, ontvoering, verkrachting, aanslagen en liquidaties, drugs-, wapen- en vrouwenhandel: het zijn delicten die op het terrein van het strafrecht liggen en ze spelen vaak een rol in spannende boeken.

Voor Kwade zaken spraken 16 misdaadauteurs met evenzoveel strafrechtadvocaten. Zij lieten zich inspireren door een werkelijk gebeurd voorval of een actuele kwestie en schreven daar een fictief verhaal over.

Jantina Rump sprak met de bekende Kamper misdaadschrijver Jacob Vis (o.a. bekend van De Erfgename en De Scheepsbouwer) en die schreef naar aanleiding van dat gesprek het verhaal "Een gewenst Kind". Het is geïnspireerd op de zaak Baby Lani, waarin Jantina Rump een moeder bijstond die verdacht werd van het laten verhongeren van haar dochtertje. Moeder zou lijden aan het Münchausen by Proxy-syndroom. Na een jarenlange juridische strijd is de moeder uiteindelijk bij het Hof vrijgesproken.
Kwade zaken

Spreekrecht van slachtoffers tijdens strafzittingen
Met ingang van 1 juli 2016 wordt het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden tijdens zittingen in het strafrecht verruimd. Waar het huidige spreekrecht beperkt is tot ernstige misdrijven zal vanaf juli het spreekrecht onbeperkt zijn. Slachtoffers en nabestaanden krijgen door de wetswijziging de gelegenheid om tijdens de zitting onder andere te spreken over de bewezenverklaring, het strafbare feit, de schuld van de verdachte(n) en de op te leggen straf. De bedoeling van de wetswijziging is om de positie van het slachtoffers tijdens het strafproces te versterken.

Rechtsbescherming huurder van te koop staande woning

26 februari 2015

Regelmatig komt voor dat een woningeigenaar zijn te koop staande woning tijdelijk – totdat de woning is verkocht -,  wil verhuren aan een particulier. Hij heeft al een andere woning gekocht waarin hij inmiddels woont. Het lijkt voor beide partijen een win-win situatie: de woningeigenaar  ontvangt huurinkomsten ter afdekking van zijn dubbele hypotheeklasten en de kandidaat huurder die in deze krappe huurmarkt om woonruimte verlegen zit, is geholpen aan woonruimte. Lees verder >>
Uitstel betaling factuur bij wanprestatie wederpartij

14 november 2014

Wat nu indien uw wederpartij de overeengekomen opdracht gebrekkig uitvoert en dus wanprestatie tegenover u pleegt? Mag u dan de betaling van zijn factuur óók uitstellen (juridisch 'opschorten') in geval u met uw wederpartij bent overeengekomen dat over en weer niet mag worden verrekend?

Lees verder >> 


Vrije advocaatkeuze? Da's je goed recht!

10 maart 2014

Velen van u beschikken over een rechtsbijstandverzekering. Als een gang naar de rechter nodig is kunt u uw verzekeraar verzoeken om de zaak door een van onze advocaten te laten behandelen voor rekening van uw verzekeraar. Het Europees Hof van Justitie en zeer onlangs ook de Hoge Raad hebben dit recht in een procedure die was aangespannen tegen de DAS Rechtsbijstand nog eens onderstreept. 

Lees verder >> 


Labor mihi otium, ik werk voor mijn plezier

10 maart 2014

Humphrey G. van der Laan van het magazine People’s BUSINESS had onlangs een diepte interview met onze collega mr. Frank Klemann.

Lees verder >>


Beëindiging huur wegens renovatie: maatstaf Herenhuisarrest geldt niet bij bedrijfsruimte

7 maart 2014

Stel, je wilt als verhuurder je verhuurde woonruimte renoveren. Hoe moet je dan met de huurder(s) omgaan? De wet biedt verschillende mogelijkheden.

Lees verder >>

 


Klootzakken, sukkels en ander gespuis 

28 februari 2014

Niet alles mag zomaar gezegd en geschreven worden, al zou je dat vandaag de dag niet zeggen. Om het minste of geringste wordt immers in het openbaar of via computer of sociale media de medemens verrast met kwalificaties die nu niet bepaald netjes genoemd kunnen worden. Wanneer zijn die kwalificaties niet alleen maar niet netjes, maar ook strafbaar? 

Lees verder >>


Europees Hof van Justitie maakt korte metten met ROZ boetebeding woonruimteverhuur

6 januari 2014

Het ROZ model huurcontract woonruimte uit 2003, dat nog steeds veel wordt gebruikt, bevat in de algemene voorwaarden een boetebeding. Het beding houdt in dat de huurder aan de verhuurder een bedrag moet betalen voor iedere dag dat hij in strijd met een bepaling van de overeenkomst handelt. De boete loopt al gauw torenhoog op. Het Europees Hof heeft onlangs geoordeeld dat consumenten, zoals particuliere huurders, met dit soort boetes mogen worden opgescheept.

Lees verder >>  


Ik zie ik zie wat jij ook ziet… Mag een werkgever zomaar de e-mails van werknemers lezen?

15 november 2014

Het antwoord op die vraag luidt: nee, in beginsel niet. Op grond van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt namelijk aangenomen dat e-mailberichten onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM, het artikel dat het recht op privacy beschermt, vallen. Dat geldt óók als deze berichten zijn verstuurd vanaf de werkplek van de werknemer.

Lees verder >>