Het juiste pad
is niet altijd recht

Advocaten

Jantina Rump

* gestudeerd in Groningen
* advocaat sinds 1997
* specialisatieopleiding Strafrecht
* lid Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
* heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Adovcaten de volgende hoofd (en sub-)rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, financieel          
   economisch strafrecht, jeugdstrafrecht, milieu strafrecht, militair strafrecht en TBS. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgende de normen van
   de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied
* heeft verschillende bestuurlijke functies binnen de landelijke en de lokale Orde van Advocaten bekleed
   w.o. lid College van Afgevaardigden en waarnemend deken Orde van Advocaten Zwolle-Lelystad
* voorzitter Commissie van Toezicht PI Zwolle, voorzitter beklagcommissie Commissie van Toezicht
* heeft meegewerkt met het boek Kwade Zaken, 16 spannende verhalen van misdaadauteurs en prominente strafpleiters (zie http://www.spannendeboekenweken.nl/bibliotheek/)

Juliëtte Pinners

* gestudeerd in Utrecht
* 1994-1996 jurist bestuursrecht bij een adviesbureau
* 1996-2010 als juridisch stafmedewerker bij rechtbank Zwolle-lelystad ruime proceservaring opgedaan in het
   bestuursrecht, civiele (handels-)zaken, kort gedingen en kantonzaken.
   Als nevenfunctie docent bij de SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie)
* advocaat sinds 2010
* lid van de Raad van Toezicht van een woningcorporatie
* lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht