Het juiste pad
is niet altijd recht

Vrije advocaatkeuze? Da's je goed recht!

Geplaatst op 10 maart 2014

 
Velen van u beschikken over een rechtsbijstandverzekering. Als een gang naar de rechter nodig is kunt u uw verzekeraar verzoeken om de zaak door een van onze advocaten te laten behandelen voor rekening van uw verzekeraar. Het Europees Hof van Justitie en zeer onlangs ook de Hoge Raad hebben dit recht in een procedure die was aangespannen tegen de DAS Rechtsbijstand nog eens onderstreept.
 
De DAS vond dat het recht van haar verzekerden op vrije keuze van een rechtshulpverlener afhankelijk mocht zijn van een besluit van de DAS dat de zaak door een externe rechtshulpverlener zal worden behandeld. Zowel het Europees Hof als de Hoge Raad zetten daar een grote streep door. Het Europees Hof oordeelde in antwoord op door de Hoge Raad gestelde vragen dat een rechtsbijstand verzekeraar de keuze van een verzekerde voor een eigen advocaat niet mag beperken tot die gevallen waarin de verzekeraars de rechtsbijstand willen uitbesteden. En ook in procedures waarbij de bijstand van een advocaat niet verplicht is, zoals bij kantongerechtsprocedures, hebben verzekerden volgens deze hoogste rechtscolleges recht op rechtsbijstand door een zelf gekozen advocaat. 
 
De beperking van de vrije advocaatkeuze zoals die in veel rechtsbijstand polissen is neergelegd is dus volgens de wet niet toegestaan. Die beperking is regelrecht in strijd met artikel 4 van een Europese Richtlijn over rechtsbijstandsverzekeringen. Wat rechtsbijstand verzekeraars wél mogen doen is om per polis en in bepaalde gevallen de vergoedingen voor rechtsbijstand tot een maximum te beperken. Voorwaarde is wel dat de vrije advocaatkeuze inhoudelijk overeind blijft. 
 
Bel of mail ons gerust voor meer informatie hierover of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.