Het juiste pad
is niet altijd recht

Ik zie, ik zie wat jij ook ziet. Mag een werkgever zomaar de e-mails van werknemers lezen?

Geplaatst op 15 november 2013 door mr. J. Rump (Jantina)
Het antwoord op die vraag luidt: nee, in beginsel niet. Op grond van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt namelijk aangenomen dat e-mailberichten onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM, het artikel dat het recht op privacy beschermt, vallen, zelfs als deze berichten zijn verstuurd vanaf de werkplek van de werknemer. 
 
Een werkgever die de e-mails van zijn werknemers leest maakt dus inbreuk op de privacy van die werknemers. En daarmee handelt hij in beginsel in strijd met het uitgangspunt van artikel 7:611 BW, dat stelt dat een werkgever dient te handelen als een goed werkgever. 
 
Alleen als aan 3 vereisten is voldaan is het meelezen van e-mails en dus een inbreuk op de privacy van een werknemer toegestaan. 
1. Voor de werknemer was kenbaar of had kenbaar kunnen zijn dat zijn e-mailberichten door zijn werkgever kunnen worden gecontroleerd;
2. Er is sprake van een gerechtvaardigd doel;
3. Er is voldaan aan de proportionaliteitseis.
 
Ad 1: werkgevers kunnen op basis van artikel 7:660 BW voorschriften stellen tot het verrichten van werkzaamheden. Het gebruik van e-mail op de werkvloer kan dan ook gereguleerd worden. Veel werkgevers doen dat ook en stellen een e-mailprotocol of een reglement op. 
 
Ad 2: het doel waarvoor de werkgever de e-mails controleert moet voldoende zwaarwegend zijn. Eenvoudigweg nieuwsgierig zijn naar wat een werknemer zo dagelijks mailt levert onvoldoende rechtvaardiging op voor een inbreuk op de privacy van de werknemer. 
 
Ad 3: het meelezen van e-mails is slechts proportioneel als er geen ander, minder belastend middel voorhanden is om de werknemer te controleren. 
 
Conclusie: een werkgever mag niet zomaar e-mails van zijn werknemers lezen, in ieder geval niet zonder een behoorlijk e-mailreglement. Doet hij dat wel dan riskeert hij bij ontdekking niet alleen de toorn van zijn werknemers, maar ook die van de Kantonrechter. Bovendien kan hij strafrechtelijk vervolgd worden. Dus, bezint eer ge begint!